Rekrutacja 2019

Rekruatacja na rok szkolny 2019/2020

REKRUTACJA W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Lista przyjętych do jednostki (z obwodu i spoza obwodu)
Liczba wolnych miejsc: 0
Jednostka: Szkoła Podstawowa Nr 3

Lp. Nazwisko Imię
1 Augustyniak Szymon
2 Babiańska Krystyna
3 Banaś Bartosz
4 Benisz Alan
5 Biernacki Witold
6 Brynkus Emilia
7 Cichosz Laura
8 Ciupka Oliwia
9 Czajka Piotr
10 Grądzka Natalia
11 Grochowski Mikołaj
12 Hoszek Julia
13 Karpiak Tymon
14 Kasza Viktoria
15 Kłoska Natalia
16 Kowalczyk Paweł
17 Król Maria
18 Kubik Filip
19 Kułyniak Błażej
20 Kusidło Wiktoria
21 Lasota Kacper
22 Łata Karol
23 Marcol Szymon
24 Mika Tobiasz
25 Mrozek Oskar
26 Niedzielko Milena
27 Ogerman Filip
28 Orszulik Anna
29 Pająk Emilia
30 Pawłowski Karol
31 Pikulicki Patryk
32 Pilorz Oliwia
33 Plewnia Dardan
34 Pycior Mateusz
35 Ratajczak Łukasz
36 Ronczkowska Nadia
37 Rugor Marcin
38 Sładek Oskar
39 Smołka Olivier
40 Szakala Nikodem
41 Szebera Aidan
42 Sztymelski Szymon
43 Tarasek Maksymilian
44 Tomecki Nataniel
45 Wandzel Bartłomiej
46 Weideman Łukasz
47 Witek Jan
48 Wróblewski Adrian
49 Zając Maja
50 Zalewska Zuzanna

 

lista_-_Przyjeci_z_obwodu_i_spoza_obwodu.pdf

lista_-_Zakwalifikowani_i_niezakwalifikowani-1.pdf

23 kwietnia o godz. 8:00 rusza rekrutacja do klas pierwszych wodzisławskich szkół podstawowych. Potrwa ona do 30 kwietnia, do godz. 15:00.

Rekrutacja będzie prowadzona w systemie elektronicznym. Nabór do szkół podstawowych, dla których miasto Wodzisław Śląski jest organem prowadzącym, będzie realizowany przy pomocy systemu na stronie internetowej: www.wodzislawslaski.podstawowe.vnabor.pl.

Zasady przyjmowania do publicznych szkół podstawowych określone zostały w Rozdziale 6 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.).

Jeżeli rodzic chce zapisać dziecko do szkoły w obwodzie, w którym mieszka, wystarczy, że wypełni
elektroniczne zgłoszenie. Zgłoszenie dostępne będzie na stronie naboru. Należy je wydrukować i złożyć razem z oświadczeniem o miejscu zamieszkania w sekretariacie szkoły obwodowej. W tym przypadku dziecko nie musi spełniać żadnych kryteriów, ponieważ do szkoły obwodowej zostanie przyjęte z urzędu.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły, na wniosek rodziców, mogą być przyjęci do pierwszej klasy po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa
dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria
określone przez organ prowadzący, np. zamieszkanie kandydata na terenie Wodzisławia Śląskiego, uczęszczanie rodzeństwa kandydata do szkoły (szkoły/przedszkola w Zespole), do której ubiega się o przyjęcie.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji dostępne są tutaj. W razie pytań prosimy kontaktować się z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta (nr tel. 32 45 90 538).

 

Ważne dokumenty dotyczące rekrutacji

Uchwała NR VI/35/19 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/288/17 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, stosowanych na etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych, dla których Miasto Wodzisław Śląski jest organem prowadzącym

UCHWAŁA NR XXVIII/288/17 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, stosowanych na etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych, dla których Miasto Wodzisław Śląski jest organem prowadzącym

Zarządzenie NR OR-I.0050.82.2019 Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego z dnia 14 marca 2019 r.w sprawie zmiany Zarządzęnia Nr OR-I.0050.29.2019 Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego z dnia 30 stycznia 2019 r.w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do szkół podstawowych, dla których Miasto Wodzisław Śląski jest organem prowadzącym.

Uchwała NR VII/48/19 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Wodzisław Śląski oraz określenia ich granic obwodów od dnia 1 września 2019 r.

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/281/17

 

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

z dnia 25 stycznia 2017 r.

 

Granice obwodu Szkoły Podstawowej nr 3 w Wodzisławiu Śląskim obejmujące obszar:

ulica zakres adresów od nr do nr

26 Marca                                nieparzyste 1 - 33

26 Marca                                parzyste 2 - 64

Bolesława Prusa                      wszystkie

Edwarda Sosny                       wszystkie

Elizy Orzeszkowej                  wszystkie

Harcerska                               wszystkie

Jana Pawła II                          wszystkie

Józefa Michalskiego               wszystkie

Ks. Płk. Wilhelma Kubsza      nieparzyste 19 końca

Plac Zwycięstwa                     wszystkie

Słoneczna                               wszystkie

Stefana Żeromskiego              wszystkie

Wojska Polskiego                   wszystkie

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II
    ul. 26 Marca 9
    44-300 Wodzisław Śląski
  • (+48) 32-4552358

Galeria zdjęć