Nawigacja

Rekrutacja 2020

Rekruatacja na rok szkolny 2020/2021

Witryna Kandydata  - dla rodziców

Nabór do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Wodzisław Śląski na rok szkolny 2019/2020

ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.23.2020 PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGOz dnia 29 stycznia 2020 r.w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tymterminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do szkół podstawowych, dla których MiastoWodzisław Śląski jest organem prowadzącym.

UCHWAŁA NR XXVIII/288/17 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, stosowanych na etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych, dla których Miasto Wodzisław Śląski jest organem prowadzącym.

UCHWAŁA NR VI/35/19 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/288/17 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, stosowanych na etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych, dla których Miasto Wodzisław Śląski jest organem prowadzącym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/281/17

 

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

z dnia 25 stycznia 2017 r.

 

Granice obwodu Szkoły Podstawowej nr 3 w Wodzisławiu Śląskim obejmujące obszar:

ulica zakres adresów od nr do nr

26 Marca                                nieparzyste 1 - 33

26 Marca                                parzyste 2 - 64

Bolesława Prusa                      wszystkie

Edwarda Sosny                       wszystkie

Elizy Orzeszkowej                  wszystkie

Harcerska                               wszystkie

Jana Pawła II                          wszystkie

Józefa Michalskiego               wszystkie

Ks. Płk. Wilhelma Kubsza      nieparzyste 19 końca

Plac Zwycięstwa                     wszystkie

Słoneczna                               wszystkie

Stefana Żeromskiego              wszystkie

Wojska Polskiego                   wszystkie

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II
    ul. 26 Marca 9
    44-300 Wodzisław Śląski
  • (+48) 32-4552358

Galeria zdjęć