Nawigacja

Poniedziałek 03.08.2020

Logowanie

Nazwa użytkownika:
Hasło:
wczytywanie danych z serwera, proszę czekać

Partnerzy

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II
  ul. 26 Marca 9
  44-300 Wodzisław Śląski
 • (+48) 32-4552358
liczba odwiedzin: 235493

BIP

Projekty

Aktualności

Czym jest koronawirus?

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem.

ZALECENIA

Często myj ręce

Często myj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu, używaj płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).
Dlaczego? Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.

koronawirus

Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania

Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu – płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).
Dlaczego? Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków i wirusów. Jeśli kichasz lub kaszlesz w dłonie, możesz zanieczyścić przedmioty lub dotykane osoby. 

Zachowaj bezpieczną odległość

Zachowaj co najmniej 1 metr odległości między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę.
Dlaczego? Gdy ktoś zarażony wirusem powodującym chorobę układu oddechowego, taką jak COVID-19, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki śliny i śluzu zawierające wirusa. Jeśli jesteś zbyt blisko, istnieje ryzyko, że możesz wdychać wirusa.

Unikaj dotykania oczu, nosa i ust

Dlaczego? Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być skażone wirusem. Jeśli dotkniesz oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, możesz przenieść wirusa z powierzchni na siebie.

Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej

Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie tutaj.
Dlaczego? Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn np. wirusową (wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy,  koronawirusy, wirusy paragrypy) czy bakteryjną (pałeczka Haemophilus influenzaea, pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazama).

Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego i nie podróżowałeś do Chin

Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego i nie podróżowałeś do Chin, pamiętaj o stosowaniu podstawowych zasad ochrony podczas kaszlu, kichania oraz higieny rąk i pozostań w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe.

Chroń siebie i innych przed zachorowaniem

Podejrzenie zakażenie SARS-Cov-2 jest powiązane:
– z podróżowaniem po obszarze Chin, w którym zgłoszono przypadki zakażenia SARS-Cov-2,
lub
– bliskim kontaktem z kimś, kto podróżował po Chinach i ma objawy ze strony układu oddechowego.

Zachęcamy do zapoznania się informacjami zamieszczanymi  na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego, m.in. z „Komunikatem dla podróżujących”, „Zasadami postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie nowym koronawirusem 2019-nCoV MEDYCZNE”oraz „Zasadami  postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie nowym koronawirusem 2019-nCoV W PODRÓŻY LOTNICZEJ ”. 

Maseczki

Nie zaleca się używania masek na twarz przez zdrowych ludzi w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się SARS-Cov-2

Noszenie maseczki zasłaniającej usta i nos może pomóc ograniczyć rozprzestrzenianie się niektórych chorób układu oddechowego.  Jednak stosowanie samej maseczki nie gwarantuje powstrzymania infekcji i powinno być połączone ze stosowaniem innych środków zapobiegawczych, w tym higieną rąk i zasadami ochrony podczas kaszlu czy kichania (patrz wyżej) oraz unikaniem bliskiego kontaktu z innymi ludźmi (co najmniej 1 metr odległości). Światowa Organizacja Zdrowia doradza racjonalne stosowanie maseczek.

Używaj maseczek tylko wtedy, gdy masz objawy ze strony układu oddechowego (kaszel lub kichanie), podejrzewasz u siebie infekcję SARS-Cov-2 przebiegającą z łagodnymi objawami lub opiekujesz się osobą z podejrzeniem infekcji SARS-Cov-2.

Sprzęt ochrony układu oddechowego powinien być oznakowany znakiem CE, który potwierdza, że został prawidłowo zaprojektowany i skonstruowany, wykonany z właściwych materiałów.

****************

INFORMACJA DOTYCZĄCA PODMIOTU SPRAWUJĄCEGO OPIEKĘ STOMATOLOGICZNĄ NAD UCZNIAMI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

Opiekę stomatologiczną zapewnia Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Lexstom” Usługi medyczne z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim przy ul. 26 Marca 164 zgodnie z Porozumieniem nr EDU-I.033.25.2019 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego uczniom szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Wodzisław Śląski.

 

W ramach sprawowanej opieki stomatologicznej lekarz dentysta wykonuje:

 1. świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia,
 2. profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia.

 

Świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia wykonywane są za pisemną zgodą:

- rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku ucznia niepełnoletniego,

- pełnoletniego ucznia,

wyrażoną każdorazowo przed udzieleniem świadczenia, a po uzyskaniu od osoby wykonującej zawód medyczny (lekarza dentysty) przystępnej informacji o stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu, w zakresie udzielanych przez tę osobę świadczeń zdrowotnych oraz zgodnie z posiadanymi przez nią uprawnieniami.

 

Profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia wykonywane są w przypadku braku pisemnego sprzeciwu:

- rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku ucznia niepełnoletniego,

- pełnoletniego ucznia

złożonego u podmiotu leczniczego realizującego opiekę.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego opieka stomatologiczna nad uczniami obejmuje m.in:

 • w zakresie leczenia:

- badania podstawowe i kontrolne,

- rentgen,

- znieczulenie,

- leczenie + znieczulenie zębów mlecznych i zębów stałych (chemoutwardzalne  + światłoutwardzalne),

- leczenie kanałowe wszystkich zębów do 18 r. ż.,

- usuwanie zębów jedno i wielokorzeniowych,

 • w zakresie profilaktyki:

- badanie kontrolne,

- usuwanie złogów nazębnych w szczęce i żuchwie,

- lakierowanie zębów szczęki i żuchwy,

- impregnacja zębiny w szczęce i żuchwie.

 

Wykaz materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych zawarty jest w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia  6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego.

Ze względu na konieczność wypełnienia wszystkich zgód, karty zdrowia oraz potrzebnych oświadczeń, na pierwszą umówioną wizytę dziecko przychodzi pod opieką jednego z rodziców lub opiekuna prawnego. Prosi się również o przyniesienie dyskietki NFZ dziecka oraz swojego dowodu osobistego.

Kolejne wizyty mogą się odbywać pod opieką innej, upoważnionej przez rodziców, osoby.

Rejestracja czynna od poniedziałku do soboty w godzinach przyjęć wskazanych poniżej. Wizyty należy umawiać osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu: 533 226 155, 32/4554278

Godziny przyjęć w NZOZ „Lexstom”:
• poniedziałek – piątek w godz. od 8.00 do 14.15
• sobota w godz. od 8.00 do 14.00
Adres: ul. 26 Marca 164, piętro II, pok. 234, Wodzisław Śląski

UWAGA! Rodzice mają prawo wyboru innego lekarza dentysty/podmiotu leczniczego niż ten wskazany przez szkołę, jednak już nie na takich warunkach jak opisane wyżej.

********

Cała społeczność szkolna bardzo dziękuje Radzie Rodziców za wsparcie finansowe - zakup sprzętu sportowego na zajęcia wychowania fizycznego w wysokości 2.5tys. złotych.

***********

GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW PRZEZ DYREKTORA SZKOŁY:
- czwartek w godzinach: 13.00 - 15.00
- środa w godzinach: 7.30 - 9.30

GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW PRZEZ WICEDYREKTORA SZKOŁY:
- wtorek w godzinach: 13.00 - 14.30
- piątek w godzinach: 10.30 - 12.00

Przyjmowanie interesantów przez dyrekcję w sprawach skarg i wniosków odbywa się również poza w/w godzinami po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod

nr: 32 4552358

***************

ZGODA RODZICÓW DOTYCZĄCA OPIEKI STOMATOLOGICZNEJ DZIECKA

plik do pobrania zgoda_rodzicow_-_stomatologia.docx

 

*****

 

Dziękujemy uczniom i rodzicom za sprzątanie obejścia wokół szkoły.

Najpierw były bratki przed wejściem, później sówki w szatni maluchów a teraz ściana w świetlicy zmieniła się w bajkowy krajobraz. W imieniu całej naszej szkolnej społeczności DZIĘKUJEMY! 

 

******

Dziękujemy bardzo serdecznie Radzie Rodziców SP 3 za wielką pomoc, w tym za zestawy do sprzątania, piękne kwiaty przed szkołą, dekoracje w szatniach klas I-III oraz za wszelkie inne działania. DZIĘKUJEMY

       

 

 

 

szafki_regulamin.doc

 

 

Aktualności

 • Koszykarze SP 3 Wodzisław zwycięzcami zawodów półfinału powiatowego Igrzysk Dzieci w mini - koszykówce chłopców szkół podstawowych.

  W dniu 04.03.2020 w hali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Marklowicach odbyły się zawody półfinału powiatowego Igrzysk Dzieci w mini - koszykówce chłopców szkół podstawowych. Są to zawody dla uczniów klas szóstych i młodszych.

  Do zawodów przystąpiły dwie szkoły: SP 1 Marklowice i SP 3 Wodzisław .

  Wyniki zawodów:

  SP 1 Marklowice - SP 3 Wodzisław 19 : 75

  Szkoła Podstawowa Nr 3 w Wodzisławiu Śl. jako zwycięzca tych zawodów awansowała do finału powiatowego, który zostanie rozegrany w marcu 2020

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II
  ul. 26 Marca 9
  44-300 Wodzisław Śląski
 • (+48) 32-4552358

Galeria zdjęć