Nawigacja

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II
  ul. 26 Marca 9
  44-300 Wodzisław Śląski
 • (+48) 32-4552358
liczba odwiedzin: 197709

BIP

Wtorek 21.01.2020

Logowanie

Nazwa użytkownika:
Hasło:
wczytywanie danych z serwera, proszę czekać

Projekty

Aktualności

INFORMACJA DOTYCZĄCA PODMIOTU SPRAWUJĄCEGO OPIEKĘ STOMATOLOGICZNĄ NAD UCZNIAMI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

 

Opiekę stomatologiczną zapewnia Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Lexstom” Usługi medyczne z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim przy ul. 26 Marca 164 zgodnie z Porozumieniem nr EDU-I.033.25.2019 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego uczniom szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Wodzisław Śląski.

 

W ramach sprawowanej opieki stomatologicznej lekarz dentysta wykonuje:

 1. świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia,
 2. profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia.

 

Świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia wykonywane są za pisemną zgodą:

- rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku ucznia niepełnoletniego,

- pełnoletniego ucznia,

wyrażoną każdorazowo przed udzieleniem świadczenia, a po uzyskaniu od osoby wykonującej zawód medyczny (lekarza dentysty) przystępnej informacji o stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu, w zakresie udzielanych przez tę osobę świadczeń zdrowotnych oraz zgodnie z posiadanymi przez nią uprawnieniami.

 

Profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia wykonywane są w przypadku braku pisemnego sprzeciwu:

- rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku ucznia niepełnoletniego,

- pełnoletniego ucznia

złożonego u podmiotu leczniczego realizującego opiekę.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego opieka stomatologiczna nad uczniami obejmuje m.in:

 • w zakresie leczenia:

- badania podstawowe i kontrolne,

- rentgen,

- znieczulenie,

- leczenie + znieczulenie zębów mlecznych i zębów stałych (chemoutwardzalne 

  + światłoutwardzalne),

- leczenie kanałowe wszystkich zębów do 18 r. ż.,

- usuwanie zębów jedno i wielokorzeniowych,

 • w zakresie profilaktyki:

- badanie kontrolne,

- usuwanie złogów nazębnych w szczęce i żuchwie,

- lakierowanie zębów szczęki i żuchwy,

- impregnacja zębiny w szczęce i żuchwie.

 

Wykaz materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych zawarty jest w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia  6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego.

Ze względu na konieczność wypełnienia wszystkich zgód, karty zdrowia oraz potrzebnych oświadczeń, na pierwszą umówioną wizytę dziecko przychodzi pod opieką jednego z rodziców lub opiekuna prawnego. Prosi się również o przyniesienie dyskietki NFZ dziecka oraz swojego dowodu osobistego.

Kolejne wizyty mogą się odbywać pod opieką innej, upoważnionej przez rodziców, osoby.

Rejestracja czynna od poniedziałku do soboty w godzinach przyjęć wskazanych poniżej. Wizyty należy umawiać osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu: 533 226 155, 32/4554278

Godziny przyjęć w NZOZ „Lexstom”:
• poniedziałek – piątek w godz. od 8.00 do 14.15
• sobota w godz. od 8.00 do 14.00
Adres: ul. 26 Marca 164, piętro II, pok. 234, Wodzisław Śląski

UWAGA! Rodzice mają prawo wyboru innego lekarza dentysty/podmiotu leczniczego niż ten wskazany przez szkołę, jednak już nie na takich warunkach jak opisane wyżej.

 

 

Staropolskim obyczajem,

gdy w Wigilię gwiazda wstaje,

Nowy Rok zaś cyfrę zmienia,

wszyscy wszystkim ślą życzenia.

Na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia i zbliżający się Nowy Rok 2020 przesyłam najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia, miłości, spełnienia marzeń i samych radosnych chwil w gronie rodziny i przyjaciół.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II

Wodzisław Śląski

 

************

Dyrekcja szkoły informuje, że w związku koniecznością powtórzenia badań wody basen będzie nieczynny do końca przerwy świątecznej. Zajęcia na basenie zamienione są na zajęcia wychowania fizycznego.
Jednocześnie przekazujemy na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia i zbliżający się Nowy Rok 2020 serdeczne życzenia zdrowia, szczęścia, miłości, spełnienia marzeń i samych radosnych chwil w gronie rodziny i przyjaciół.

*********

Informacja nt. Legionelli

Bakteria Legionella została odkryta po raz pierwszy w 1976 roku. Bakterie licznie występuje w naszym najbliższym otoczeniu – znajdziemy ją w wodach śródlądowych i morskich, kurkach ciepłej i zimnej wody, zbiornikach wody a także w glebie. Przeprowadzane badania wykazały, że bakteria występuje w 12-70% systemach dystrybucji wody. Źródłem zakażenia pałeczkami Legionella w obiektach mogą być:  instalacje ciepłej wody, instalacje klimatyzacyjne, ale także nawilżacze powietrza, baseny, sitka prysznicowe, itp. Kolonizacji bakterii sprzyja temperatura w zakresie 25-45 °C (optymalna temperatura do ich rozwoju wynosi 38 °C), niskie stężenie dezynfekantów, zastoiny wody i czynniki biotyczne takie jak obecność innych mikroorganizmów, biofilmu. Dlatego aktualne przepisy przewidują temperaturę ciepłej wody użytkowej 55-60°C. W temperaturze 55°C bakterie Legionella żyją około 20 min, w temperaturze 60°C – około 2 minut, a giną w temperaturze ok. 70°C. Poniżej temperatury 20 °C stopień rozmnażania znacząco spada, ale bakteria może przetrwać w stanie uśpienia przy dużo niższych temperaturach do czasu pojawienia się sprzyjających warunków rozwoju.

Dezynfekcja termiczna – to kilkukrotne okresowe podwyższenie temperatury wody w całej sieci c.w.u, w tym we wszystkich punktach czerpalnych. Zaleca się podwyższenie do około 71°C a następnie płukanie sieci w ciągu 5 minut. W przypadku regularnego przeprowadzenia tej procedury można uzyskać likwidację bakterii Legionelli i innych, dzięki temu woda jest higienicznie czysta.
Przeprowadzenie dezynfekcji termicznej w temperaturze 70°C z 20-30 minutowym płukaniem pozwala obniżyć obecność bakterii w miejscach rozbioru z 40% do podwyższenia temperatury do 0% po tygodniu i do 10-30% po miesiącu. Dezynfekcja termiczna w temperaturze 60°C, ma znacznie mniejszy efekt.

Dyrekcja szkoły podjęła współdziałania z przedsiębiorstwem energetyki cieplnej w celu „przegrzania wody” do temperatury powyżej 70 oC. Nie odnotowana występowania bakterii w wodzie w toaletach, nie mniej jednak nie wskazane jest picie tej wody ponieważ woda jest mieszana –ciepła – zimna.

********

Cała społeczność szkolna bardzo dziękuje Radzie Rodziców za wsparcie finansowe - zakup sprzętu sportowego na zajęcia wychowania fizycznego w wysokości 2.5tys. złotych.

***********

GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW PRZEZ DYREKTORA SZKOŁY:
- czwartek w godzinach: 13.00 - 15.00
- środa w godzinach: 7.30 - 9.30

GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW PRZEZ WICEDYREKTORA SZKOŁY:
- wtorek w godzinach: 13.00 - 14.30
- piątek w godzinach: 10.30 - 12.00

Przyjmowanie interesantów przez dyrekcję w sprawach skarg i wniosków odbywa się również poza w/w godzinami po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod nr: 32 4552358

***************

ZGODA RODZICÓW DOTYCZĄCA OPIEKI STOMATOLOGICZNEJ DZIECKA

plik do pobrania zgoda_rodzicow_-_stomatologia.docx

 

*****

 

Dziękujemy uczniom i rodzicom za sprzątanie obejścia wokół szkoły.

 

Najpierw były bratki przed wejściem, później sówki w szatni maluchów a teraz ściana w świetlicy zmieniła się w bajkowy krajobraz. W imieniu całej naszej szkolnej społeczności DZIĘKUJEMY! 

 

******

 

Na stronie Miasta zostały umieszczone informacje dot. terminów i kryteriów rekrutacji. Szczegóły dot. rekrutacji elektronicznej zostaną przedstawione po uruchomieniu systemu.

Rekrutacja do szkoly

http://www.wodzislawslaski.podstawowe.vnabor.pl

 

ELEKTRONICZNA REKRUTACJA - DLA ABSOLWENTÓW SP I GIM

Prezentacja dotyczy rekrutacji elektronicznej na rok szkolny 2019/2020
dla uczniów klas 8 (szkoła podstawa).

Informator-20182019-wersja-standardowa.pdf

Elektorniczna_rekrutacja-1.pdf

 

 

Dziękujemy bardzo serdecznie Radzie Rodziców SP 3 za wielką pomoc, w tym za zestawy do sprzątania, piękne kwiaty przed szkołą, dekoracje w szatniach klas I-III oraz za wszelkie inne działania. DZIĘKUJEMY

       

 

 

 

 

 

szafki_regulamin.doc

 

Ogólnopolska Olimpiada Kreatywności Wrocław 2018 Uczniowie naszej szkoły "Kabaret to My" zajęli III miejsce w swojej kategorii wiekowej.

GRATULUJEMY !!!

 

 

 

 

Aktualności

 • 22 marca 2019r. odbył się Miejski Konkurs Regionalny „Przeszłość i dzień dzisiejszy Wodzisławia Śląskiego i okolic” pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego . Naszą szkołę reprezentowali Mikołaj Mandrela z kl. VIIa i Magdalena Ogon z kl. VIIIb. Celem konkursu było zainteresowanie młodzieży historią "małej ojczyzny" oraz rozbudzanie poczucia przynależności do społeczności śląskiej. Uczniowie wodzisławskich szkół podstawowych zmagali się z testem wiedzy o Wodzisławiu Śląskim. Młodzież musiała wykazać się znajomością historii regionu, gwary, tradycji, zwyczajów oraz zabytków Wodzisławia Śląskiego. Mikołaj Mandrela zdobył III miejsce, a Magda Ogon uplasowała się na VI miejscu. Gratulujemy !

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II
  ul. 26 Marca 9
  44-300 Wodzisław Śląski
 • (+48) 32-4552358

Galeria zdjęć