MENU GŁÓWNE

Rada Rodziców

 

Wykaz wydatków które są pokrywane ze składek na radę rodziców:

- PASOWANIE  UCZNIÓW  KLASA I

- DOFINANSOWANIE  ŚWIETLICY

- DOFINANSOWANIE  WYPOSAŻENIA  GABINETU  HIGIENISTKI

- DOFINANSOWANIE  KOSZTÓW SAMORZĄDU  UCZNIOWSKIEGO

- DOFINANSOWANIE  KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH  KL. I-III

- DOFINANSOWANIE  KONKURSÓW  PRZEDMIOTOWYCH  KL. IV-VII

- DOFINANSOWANIE  KONKURSU ,,MAM  TALENT” KL. I-III

- DOFINANSOWANIE  KONKURSU ,,MAM  TALENT”  KL.IV-VII

- DOFINANSOWANIE  ZABAWY  KARNAWAŁOWEJ  KL. I-IV

- DOFINANSOWANIE  ZAKUPU  KSIĄŻEK  DO  BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

- SKŁADKA  CZŁONKOWSKA  W  SKS

- DYPLOMY  I  STATUETKI  NA  ZAKOŃCZENIE  ROKU  SZKOLNEGO

- NAGRODY  KSIĄŻKOWE  NA  ZAKOŃCZENIE  ROKU  SZKOLNEGO (całość pokrywa rada rodziców)

- DOFINANSOWANIE  ORGANIZACJI  FESTYNU „DNIA RODZINY"

- KOSZTY  ORGANIZACYJNE  RR( w  tym  udział w organizacjach uroczystości szkolnych, Dzień Edukacji Narodowej, zakończenie roku szkolnego)

- DOFINANSOWANIE  WYJAZDÓW  NA FESTIWAL  KREATYWNOŚCI

- ZAKUP SZAFEK DO  SZATNI ((koszt 25.000 zł)

- UPIĘKSZANIE  SZKOŁY ( malowanie dekoracyjne świetlicy, wejścia na basen i salę gimnastyczną, naklejki ścienne w szatniach)

- COROCZNIE  RADA  RODZICÓW  ZAKUPUJE  DLA WSZYSTKICH DZIECI  ROGALE  ŚWIĘTOMARCIŃSKIE, A  NA  DZIEŃ  DZIECKA  I  MIKOŁAJA  COŚ  SŁODKIEGO