MENU GŁÓWNE

Rada Rodziców

 

 

PRZEWODNIICZĄCA RR - Monika Świderek

 

Z-CA PRZEWODNICZĄCEJ  - Monika Grądzka

 

SKARBNIK - Iwona Mondel

 

SEKRETARZ - Maria Miszczak

 

CZŁONKOWIE RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Monika Grądzka                    I a                  

Aneta  Tomecka                     I a                  

Alicja  Szebera                       I b                  

Krystyna  Krywulko              II a                 

Agata  Kańtoch                     II b                 

Monika  Świderek                 III a               

Katarzyna  Sitko                    III b               

Maria  Miszczak                     IV a               

Krzysztof Drzymalski            V a                 

Barbara  Cichosz                    V b                 

Daria Łuska                           V c                 

Karolina Grzegoszczyk          V d                

Ewelina Widenka                  VI a               

Emilia Krasowska-Bazylak    VI b               

Małgorzata Janeta                  VI c               

Iwona Mondel                       VII a              

Katarzyna Chłapek                VII b              

 

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ

- Daria Łuska

- Ludmiła Przybyła

- Ewelina Widenka